De Gezonde School


RKBS Prof.Titus Brandsma is een gezonde school. Dit houdt in dat onze school structureel werkt aan gezondheid van leerlingen en leerkrachten. Er is niet alleen aandacht voor educatie, maar ook voor een gezonde schoolomgeving, signaleren en doorverwijzen, leerlingenzorg en regelgeving. Gezonde leerlingen in een gezonde leeromgeving presteren beter en verzuimen minder.  Hier volgen enkele voordelen van de gezonde school aanpak voor:

Leerlingen:


Medewerkers:

 

Ouders:

 

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft een leidraad opgesteld hoe een school de gezondheidsdoelen kan bereiken. Wij gaan deze leidraad volgen zodat er aan het eind van het schooljaar aan de voorwaarden voldaan wordt  om het vignet  “Gezonde School” te kunnen aanvragen. Met dit vignet kunnen wij ons ook profileren als “gezonde school”.

Elke erkende Gezonde School moet aan een aantal kernkwalificaties voldoen en daarnaast aan minstens 1 gezondheidsthema. Wij hebben ervoor gekozen om dit jaar het gezondheidsthema Sport en Bewegen uit te voeren. Dit biedt veel mogelijkheden voor samenwerking met de gemeente, omdat Hoogeveen een JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) gemeente is. Het thema houdt onder andere in dat de school moet aantonen dat er elke week voldoende bewegingsonderwijs gegeven wordt, er minstens 10X per jaar een buitenschoolse sportactiviteit aangeboden wordt, er een duidelijk beleid is om door te verwijzen naar specifieke hulp en dat het schoolplein uitdaagt tot activiteit.

Wanneer u meer informatie wilt kunt u kijken op de website:

www.gezondeschool.nl

Enkele andere mogelijk interessante websites zijn:

www.jogg.nl
www.gezond-trakteren.nl
www.lekkerfitopschool.nl