Academische Opleidingsschool (AOS)


 

De RKBS Prof. Titus Brandsma is een academische opleidingsschool in ontwikkeling.

Een AOS is een school waar opleiden, innoveren en onderzoeken op de werkplek centraal staan. Dit vindt plaats ten behoeve van de leerresultaten van leerlingen en de professionele ontwikkeling van de mensen binnen de school. De drie pijlers: opleiden, onderzoeken en innoveren vormen gezamenlijk de AOS. Scholen moeten innoveren om zich aan te kunnen passen aan de ontwikkelingen in de maatschappij. Natuurlijk is de samenwerking met de Katholieke Pabo te Zwolle hierbij cruciaal.

In de jaren 2016-2019 staat de volgende hoofdvraag centraal:

Hoe kunnen wij de leerlingen zelfverantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces?

Elk jaar staat een school dan een specifieke ontwikkelingsvraag centraal. Het schooljaar 2016-2017 stond in teken van juist geformuleerde ontwikkeldoelen stellen door de leerlingen zelf.

Onze school wordt jaarlijks bezocht door een 4de jaars student(e), ook wel een WPO-er genoemd, (werkplek in opleiding) die twee dagen in de week zelfstandig in een groep lesgeeft onder eindverantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. Daarnaast wordt deze student(e) op woensdagen in de gelegenheid gesteld te werken aan de school ontwikkelingsvraag, waarbij de Opleider in School, een daartoe opgeleide leerkracht, (juf Heleen) voor de nodige ondersteuning zorgt.

Tevens beschikt de school elk jaar over een 1ste, 2de jaars en een 3de jaars student(e).

Samen met de WPO-er en de Opleider in School vormen deze groep studenten de leergroep. Deze leergroep houdt zich bezig met het verder uitwerken van de deelvragen, voortkomend uit de school ontwikkelingsvragen.

Deze vorm van opleiden, onderzoeken en innoveren biedt de gehele school veel inspiratie en uitdaging, waar wij vanzelfsprekend trots op zijn.