PestprotocolPesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij
onder ogen zien en op onze school serieus aanpakken. Daarom is er de afgelopen jaren een pestprotocol ontwikkeld. Het pestprotocol heeft als doel:

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen
 
Door regels en afspraken zichtbaar te maken, kunnen kinderen en volwassenen, als
er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en
afspraken.
 
Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan!