Aanmelden en inschrijven leerlingen


 

Vanaf het moment dat uw kind 4 jaar wordt, mag het onze school bezoeken. In verband met de organisatie vinden wij het prettig als u uw kind vroegtijdig aanmeldt op de Professor Titus Brandsmaschool. Bij onze planning kunnen we daar dan rekening mee houden. Als u na het lezen van de webiste of de schoolgids enthousiast bent geworden maak dan een afspraak met de directeur.  U krijgt informatie over de school, we laten u de school zien en we wisselen informatie uit over het kind. Als de kennismaking uiteindelijk leidt tot aanmelding, gevolgd door een inschrijving, wil de school graag beschikken over de juiste informatie. U als ouder/verzorger wordt gevraagd om deze informatie te verstrekken. De school krijgt via de kennismaking en uw schriftelijke aanmeldformulier zicht op de onderwijsbehoeften van uw zoon/dochter. Op basis van het aanmeldformulier beslist de directeur of inschrijving kan plaatsvinden.

Mocht de inschrijving niet lukken nadat u de aanmelding heeft gedaan, dan kijkt de directeur met u mee naar een school die een passend antwoord kan geven op datgene wat uw zoon/dochter nodig heeft. Nadat u uw kind heeft ingeschreven voert de directeur de gegevens van uw kind in de schooladministratie in. Met de leerkracht van groep 1 maakt u vervolgens een afspraak. Samen spreken jullie 5 momenten af voor de wenmorgens af voorafgaand aan zijn/ haar vierde verjaardag.INSCHRIJVEN