Ons Onderwijs


De RKBS Prof. Titus Brandsma is basisschool.

De groepering van de leerlingen vindt plaats op basis van leeftijd. er is dus een indeling in jaargroepen.

In de groepen 1 en 2 werken de leerlingen vanuit thema’s en projecten, die gemiddeld 2 weken in beslag nemen, aan hun ontwikkeling.
In de groepen 3 t/m 8 omschrijven we onze manier van werken onderwijskundig gezien als “leerstofjaarklassensysteem”, waarbij we steeds meer rekening gaan houden met de onderwijsbehoeften van elke leerling.

Binnen de jaargroep treedt door het inspelen op de individuele onderwijsbehoefte van de leerling steeds meer differentiatie op.

We werken aan een verdergaande doorgaande lijn in onze werkwijze. Meer zelfstandigheid van de leerlingen en verder gaande digitalisering zijn belangrijke speerpunten.